Emjenta | 25/5 mg | Tablet | 10 pcs

৳ 400.00

Brand Name: Emjenta Tablet
Generic: Empagliflozin + Linagliptin
25 mg+5 mg
Manufacturer: NIPRO JMI Pharma Ltd.
Unit Price: ৳ 40.00 (10’s pack: ৳ 400.00)

Emjenta | 25/5 mg | Tablet | 10 pcs

৳ 400.00

error: Content is protected !!