Emjenta | 10/5 mg | Tablet | 10 pcs

৳ 300.00

Brand Name: Emjenta Tablet
Generic: Empagliflozin + Linagliptin
10 mg+5 mg
Manufacturer: NIPRO JMI Pharma Ltd.
Unit Price: ৳ 30.00 (20’s pack: ৳ 600.00)

Emjenta | 10/5 mg | Tablet | 10 pcs

৳ 300.00

error: Content is protected !!